U FV 1959;250

Uppland: Sollentuna kyrka


... stai- ...- · ebt... ... (a)nt ... ...u...

... sten ... efter ... ande ...


De två fragmenten är inmurade i Stillhetens kapell väster om kyrkan, i sakristians östra vägg. Ett tredje fragment är försvunnet.

Foto © Christer Hamp 2019-05-10