U FV1968;279B

Uppland: Sollentuna kyrka


-ikfastr : ak × une... ... ...a × eftiR × iluka × fþu... ...

Sigfast och Onäm ... efter Illuge [sin] fader


Stenen står på kyrkans södra sida. Den upptäcktes i grunden till långhusets nordvästra hörn 1966

Foto © Christer Hamp 2003-04-21

Tillbaka till listan