U FV 1969;304A

Uppland: kvarteret Sankt Per, Uppsala


...t (h)... ...(i)...

-


Fragmenten av en runsten hittades vid undersökning av Sankt Pers kyrkoruin 1966, och förvaras nu i Upplandsmuseet i Uppsala.

Foto © Christer Hamp 2021-06-10