U FV 1973;194

Uppland: Uppsala domkyrka


...(ş)r * litu rita stain şino ... ...tauaşum × i... ...şiR aihi yirşa * mişan st...n- ...

... lät resa denna sten ...


Stenen ligger under pelaren mellan Sture- och Finstakoren. Under en annan pelare kan man se U 924

Foto © Christer Hamp 2004-07-07

Tillbaka till listan