U FV 1973;199

Uppland: Heby, Västerlövsta socken


-

-


Runstensfragmentet ligger intill södra änden av huvudbyggnaden på Heby hembygdsgård på Sorterarvägen i Heby. Det hittades när spismuren i bryggstugan på Erik Ersgården i Heby revs 1947. Stenen har inga runor.

Foto © Christer Hamp 2014-08-10