U FV1976;107

Uppland: Domkyrkan, Uppsala


...-arn * uk * brantr litu * risa * stin * at * karluk * faþur * sin in * kitilbiarn at * broþur ybir risti run

... [Bj]örn och Brand lät resa stenen efter Karlung, sin fader, och Kättilbjörn efter [sin] broder. Öpir ristade runorna


Stenen står på planen norr om domkyrkan. Den hittades 1975 under den södra strävpelaren till Vasakoret.

Ristare: Öpir (S)

Foto © Christer Hamp 2002-10-19

Tillbaka till listan