U FV 1976;108

Uppland: Tibble, Vassunda socken


sih----... ...u... ...--...-... : -...- : -in : u-- : -...

Sig ...


Runstenen står i nordöstra delen av en åkerholme på södra sidan om vägen mellan Tibble och Skottsila. Den upptäcktes 1975 och står mellan U 466 och U 467. Inte mycket återstår av inskriften.

Foto © Christer Hamp 2017-08-09