U FV 1977;162A

Uppland: Runby, Eds socken


-

-


Den rent ornamentala ristningen, en singa utan runor, finns på ett flyttblock 300 meter norr om Upplands Väsby station, på västra sidan om järnvägen. 70 meter nordost om den finns runstenen U 114.

Foto © Christer Hamp 2018-04-14