U FV 1981;201

Uppland: Helgeandsholmen, Stockholm


---þ=R---

-


Laggskålsbottnen av gran finns på Stockohlms medeltidsmuseum. Den upphittades vid utgrävningar 1980 på gammal sjöbotten vid Helgeandsholmen. Den är 114 x 89 mm stor och bara 1-2 mm tjock, och är arkeologiskt daterad till slutet av 1300-talet. Det verkar röra sig om en nonsensinskrift.

Foto © Christer Hamp 2007-04-08

Tillbaka till listan