U FV 1983;229

Uppland: kv. Guldet, Sigtuna


...(k)s : ieæsus ÷ iiæsus : ieæsus : ka=lka=ns ÷ ga=rd=uR ÷ ieæsus ÷ ieæs...
<-uþh : raþþ runar>

Jesus, Jesus, Jesus, kalkens väktare, Jesus, Jesus ...
... tyd runorna!


Det runristade revbenet av ko finns nu på Sigtuna museum. Bilden visar framsidans inskrift. Baksidan är ristad med kvistrunor, en typ av lönnskrift.

Foto © Christer Hamp 2007-07-29

Tillbaka till listan