U FV 1983;232

Uppland: kv. Guldet, Sigtuna


kiros -...

Herre (?)


Det runristade revbenet av ko finns nu på Sigtuna museum. Fyndet är arkeologiskt daterat till 1200-talet. Runorna är överstrukna med nio diagonala streck. Inskriften kan vara det grekiska ordet kyrios, Herre, men tolkningen är osäker.

Foto © Christer Hamp 2007-07-29

Tillbaka till listan