U FV 1986;220C M

Uppland: Stora gatan, Sigtuna


fuþorkhnis

fuþorkhni[a]s


Revbenet påträffades i samband med grävning för vatten och avlopp i Stora gatan i Sigtuna i november 1985. Inskriften är en ofullbordad runrad. Benet finns i Sigtuna museum.

Foto © Christer Hamp 2007-07-29

Tillbaka till listan