U FV1986;84

Uppland: Bo gård, Lidingö


asmut-r... ris-- * runaR * eftiR × stein * faþurs*faþur * sin * auk * faþur * siba * ok × geiRbiarnaR × aok... ulfs * eaR * merki * mikit * at * man * koþan ×

Åsmund ristade runor efter Sten, sin farfar, och fadern till Sibbe och Gerbjörn ... ett stort minnesmärke efter en god man.


Runhällen finns i en skogsbacke väster om Askrikevägen, strax söder om Rönnvägen. Den upptäcktes 1984 av några barn som åkte kälke i backen.

Foto © Christer Hamp 2008-03-08

Tillbaka till listan