U FV 1990;32A

Uppland: Ekerö kyrka


... stin : þinsi * i--R : un...

... denna sten efter ...


Fragmentet påträffades i kyrkogårdsmuren. Det står i vapenhuset tillsammans med U 405.

Foto © Christer Hamp 2004-05-20

Tillbaka till listan