U FV 1990;32B

Uppland: Ärnevi, Funbo socken


staki auk * þi-fi * litu * rist- * stain * þi-a * i-tir * himik + faþur × sin *

Stake och Tjalve lät rista stenen efter Hemming, deras fader


Runstenen står rest i skogen 70 m norr om väg 282, några meter öster om en åker.

Foto © Christer Hamp 2008-05-11