U FV 1990;41B

Uppland: kv. Trädgårdsmästaren, Sigtuna


fuþorkhinastb--R
-- ba ba

fuþorkh[ni]astb[ml]R
...


Det runristade revbensfragmentet finns i Sigtuna museum

Foto © Christer Hamp 2010-05-08

Tillbaka till listan