U FV 1992;156

Uppland: Husby-Ärlinghundra kyrka


sikfastr : auk : sihf ... aistu : stin : þansi ... -u- ... -iþ ... fria : aftR uifast : faþur sin : kuþ hialbi : auk : kuþ ... hiuk stin ...

Sigfast och Sigf ... reste denna sten ... efter Vifast, sin fader. Gud hjälpe och Gud ... högg stenen


Fragmenten har hittats i olika delar av kyrkogårdsmuren under åren 1984 - 2003. De står nu utanför kyrkogårdsmuren på västra sidan, intill det som återstår av U 434

Foto © Christer Hamp 2004-06-27

Tillbaka till listan