U FV1992;157

Uppland: Arlanda


× kunar : auk biurn : auk × þurkrimr × ra-... ...tain : þina * at þurst... × bruþur sin : is uas austr : tauþr * m... ...ari × auk × karþ... ...u þisi

Gunnar och Björn och Torgrim re[ste denna sten] efter Torsten, sin broder. Han dog österut m[ed Ing]var. Och gjorde denna bro.


Stenen står i terminal 2 på Arlanda flygplats. Den återfanns 1990 vid ett vägbygge intill flygplatsen (DN 1990-04-10; 1991-04-20)

Foto © Christer Hamp 2005-09-05