U FV 1992;161C

Uppland: kv. Trädgårdsmästaren, Sigtuna


fuþorkhniastbml
fuþorkhniastbmlR
burka a naikl þina kuþusutr riti

fuþorkhniastbml
fuþorkhniastbmlR
Borga äger denna nagel. Gudmund ristade


Skaftet av horn finns nu på Sigtuna museum. Det upphittades vid utgrävning 1989. Inskriften består av tre rader, två med bara runraden med vanliga runor och den tredje med svårtolkade stavlösa runor. Tyvärr ligger skaftet i montern så, att man inte kan se de stavlösa runorna.

Foto © Christer Hamp 2007-07-29

Tillbaka till listan