U FV 1992;166

Uppland: kv. Trädgårdsmästaren, Sigtuna


kunukr : iaR : matr : bestr : han a f mest : han iaR : þekili
mari * selti * rif * a fe mest * aff ¶ asa

Kungen är frikostigast med mat, han är rikast, han är givmildast.
Marre (?) gav benet. Han är rikast ...


Det runristade benet finns att se på Sigtuna museum. Bilden visar den sida av benet som återges med första raden ovan, den som berättar om kungen.

Foto © Christer Hamp 2020-01-21