U FV 1993;231

Uppland: Frösunda kyrkogård


hu(l)r-... ... bi(e)r-/...bi(e)r- × þir l(i)tu kira * (m)-rki * iftiR × fu(l)n(e) * faþur * sin

... -björn, de lät göra minnesmärket efter Fulner, sin fader


Runstenen står rest på kyrkogården intill kyrkan. Den hittares i april 1991 strax utanför kyrkans västra ingång en knapp meter under markytan. Troligen har den från början inte varit rest utan legat på en grav.

Foto © Christer Hamp 2007-04-29

Tillbaka till listan