U FV 1993;233

Uppland: Hammarby kyrkogård


...mikR * lit * hkua * stain iftR s-... sin koþan

[Hä]ming lät hugga stenen efter sin gode [son]


Runstenen står innanför östra kyrkogårdsmuren vid Hammarby kyrka i Upplands Väsby. Den påträffades i tre delar sommaren 1991 när muren lades om. Det är troligen den runsten som omnämns från Norrsunda socken på 1600-talet. Den ska ha funnits nära nuvarande Vallstanäs.

Foto © Christer Hamp 2005-08-03

Tillbaka till listan