U HG 1989;44

Uppland: Vallentuna


h-AhAhAukz Albu--

A(n)-

 


Speltärning av hjorthorn från omkring år 600, hittad i en gravhög efter en vendeltida storman på Rickebyfältet en halv kilometer norr om Vallentuna kyrka. Den övre bilden visar det bevarade fragmentet av tärningen främst, och bakom det en modern rekonstruktion. På den undre bilden syns originalet mer i detalj, nu flyttat till en annan utställning i Historiska museet i Stockholm. Tolkningen är osäker. Enligt Helmer Gustavson betyder hAukz hök. Graven innehöll bl.a. jaktfåglar.

Foto © Christer Hamp 2002-10-06 och 2006-01-27