U NOR 1996;18D

Uppland: kv. Professorn 2, Sigtuna


Rbnia
fuþorkhninstbmlR

... fuþorkhniastbmlR


Revbenet med ristning från 1100- eller 1200-talet finns på Sigtuna museum. Futharken läses från höger til vänster.

Foto © Christer Hamp 2010-05-08