U NOR 1997;29A

Uppland: kv. Professorn 2, Sigtuna


raž| |žu × runa- ...
...--- × stu-r--

Läs du runorna
...


Det runristade revbenet finns nu i Sigtuna museum. Det hittades vid utgrävningar 1996.

Foto © Christer Hamp 2010-05-08

Tillbaka till listan