U NOR 2000;24

Uppland: kv. Professorn 1, Sigtuna


<k(R)slk...>
<...-rl>/<...-kl>

-


Revbenet med lönnrunor finns att se på Sigtuna museum. Det ligger där med A-sidan synlig, den som återges med första raden ovan.

Foto © Christer Hamp 2020-01-21