U NOR 2001;19

Uppland: Sigtuna, kv. Professorn 1


fufofafi----(o)þaþ...orarikukokakihuhohahinunonani
tutotatibubob--...-umomamilulolali
frufrofrafri nribu
nus ftr mik : þur þir : mana : mist

-
-
-
Lär (runorna) efter mig! Du må våga (?) mest av män


Den runda träskivan fråm omkring 1010 - 1030 finns att se på Sigtuna museum. Den text som återges med de två första raderna ovan är de som finns på den här avbildade sidan. Tredje raden visar de runor som finns på plattans kant, och fjärde raden runorna på den sida som låg nedåt i montern. Den raden har fått en tolkning av Helmer Gustavson, som återges ovan. Han ser föremålet som ett syllabarium, ett läromedel i runskrift.

Foto © Christer Hamp 2015-08-01