U NOR2002;33A+F

Uppland: Spånga kyrka


ᛚᛅ

la

-


Runstensfragmenten påträffades vid grävningar för att utvidga kyrkogården år 2000. Runstenarna hade slagits sönder och använts för att bygga bl.a. kalkugnar på 1100-1200-talet. Fragmenten förvaras i Stockholms stadsmuseum.

Foto © Christer Hamp 2009-03-29