U STERIK 2002;168

Uppland: Helgeandsholmen, Stockholm


hæra lin ÷ þæs kana a h=ok bæsæl k=øt hana g=ærit- hær
agneta guþ sihni mik a=kneta sit bænekikta

Herr Lin (?) äger denna kanna, och Päsel göt henne. Gerhard (?)
Agneta, Gud signe mig. Agneta sit benedicta.


Tennlocket till en kanna från 1300- eller 1400-talet finns nu på Medeltidsmuseet i Stockholm. Det hittades på 1890-talet vid schaktning för riksdagshuset.

Foto © Christer Hamp 2010-04-24