U THS 10;58

Uppland: Kvarntorp, Täby socken


isa * lit * stain hkua * iftR * stiub- sina * auk hlka li... ...a * ifR * suni * sina tan * suain

Isa lät hugga stenen efter sina styvsöner och Helga lät hugga efter sina söner Dan och Sven ...


Hällen finns i en skogsbacke vid korsningen Ytterbyvägen - Näsbyvägen i Näsby Park. Den upptäcktes 1943 av författaren Jan Fridegård. Ristningen är ojämn och osäkert huggen, och texten är inte helt säker. Utan imålning är det nätt och jämnt den kan upptäckas i mulet väder. Det är ovanligt att ristningar utförs till minne av styvsöner, men det finns några andra exempel.

Foto © Christer Hamp 2006-09-22

Tillbaka till listan