Vg 133

Västergötland: Skyberg, Marka socken


----þuriR : s(i)-u : su- raisþi * stin * þisi * -ftiR * suin * (b)(r)uþur * sin *

... tor, Sidas son, reste denna sten efter Sven, sin broder


Runstenen står rest 220 m ostnordost om Marka kyrka intill en gärdsgårdsmur.

Foto © Christer Hamp 2007-06-01

Tillbaka till listan