Vg 143

Västergötland: Näs kyrkogård


+ hær ÷ ligr ÷ þorkel ÷ ynksti +

+ son ÷ dahlanks ÷ ok ÷ steno +

Här ligger Torkel, Daglangs och Steinus yngste son


Gravhällen från 1200-talet finns nu i Historiska museet i Stockholm

Foto © Christer Hamp 2005-04-15

Tillbaka till listan