Vg 158

Västergötland: Fänneslunda kyrka


Foto © Christer Hamp 2008-07-22