Vg 15

Västergötland: Sunnevad, Mariestads socken


Vg 15

Foto © Christer Hamp 2006-05-19

Tillbaka till listan  Ristningen