Vg 162

Västergötland: Bengtsgården, Rävicke, Möne socken


Foto © Christer Hamp 2018-06-11