Vg 177

Västergötland: Humla gamla kyrka


Vg 177

Foto © Christer Hamp 2015-08-12

Tillbaka till listan  Ristningen