Vg 201

Västergötland: Börstigs kyrka


ylfa abraham

Ylva, Abraham


Sandstenskvader från 1200-talet, inmurad i kyrkans östra vägg, synlig från utsidan.

Foto © Christer Hamp 2008-07-22