Vg 206

Västergötland: Älgarås kyrka


frþor(k)hniastRm

frþorkhniastRm


Kyrkklockan från första hälften av 1200-talet hänger nu i en ställning i det gamla vapenhuset på södra sidan av Älgarås kyrka. Den användes fram till 1928, men togs då ned för att inte skadorna kronan skulle förvärras. Runinskriften är ristad rättvänd i gjutformen och alltså spegelvänd på klockan. Den innehåller flera fel, och påminner mycket om Vg 203.

Foto © Christer Hamp 2015-08-10