Vg 216

Västergötland: Högstena kyrkogård


kal anda uiþr kankla uiþr riþa(n)da uiþ
uiþr rinanda uiþr s--ianda uiþ
r sikn--a uiþr f-r(a)(n)da uiþr (f)liuh
(a)=n(d)a s-- a(l)(t) fu--na uk um du-a

[Jag galdrar] mot den galdrande, mot den gångande, mot den ridande, mot den rännande, mot den försåt sättande, mot den seglande, mot den farande, mot den flygande; uslingen ska allt ge sig av och till följd [av galdern] dö.


Runblecket av brons hittades i två delar på Högstena kyrkogård år 1920, och förvaras nu på Historiska museet i Stockholm. Bilden visar sida A, med inskriftens två första rader.
Runologerna daterar blecket till 1100-talet, när alltså kristendomen officiellt var införd i Sverige. Men trots att blecket hittades på en kyrkogård har det inget kristet inehåll.

Foto © Christer Hamp 2010-01-17

Tillbaka till listan