Vg 234

Västergötland: Lödöse, Kroken 1:16, S:t Peders socken


un marka

En mark


Blyplåten med inskrift finns i Lödöse museum.

Foto © Christer Hamp 2013-06-07