Vg 249

Västergötland: Borgstena kyrka


þh?(o)þs

-


Dopfunten från 1100-talet stod på 1800-talet på kyrkogården, och överlämnades 1870 till Historiska museet i Stockholm. 1952 placerades denna välgjorda gjutna kopia i kyrkan. Inskriften sitter ovanför ormen i en scen som visar syndafallet, och Sveriges runinskrifter gissar att "möjligen har ristaren med den förvanskade skriften avsett ordet paradis".

Foto © Christer Hamp 2017-07-17