Vg 265

Västergötland: Lödöse, Spetalen 1:11, S:t Peders socken


late genito=r

Göm dig fader!
Ve!


Revbenet av nötkreatur eller häst med inskrift från omkring år 1200 finns i Lödöse museum. Inskriften är gjord på latin av en van runristare. Bilden visar den del av texten som återges på första raden ovan.

Foto © Christer Hamp 2013-06-07