Vg 283

Västergötland: Lödöse, Kroken 1:74, S:t Peders socken


ᚮᚮᚮᛐᛐᛐᛆᛆᛆᚱᚱᚱᚮᚮᚮᛐᛐᛐᛆᛆᛆᚱᚱᚱ

oootttaaarrr oootttaaarrr

Ottar. Ottar.


Trästicken finns i Lödöse museum. Den påträffades vid utgrävningar 1975. Trots upprepningen av runor anser Helmer Gustavson (Fornvännen 1978) inte att det är en inskrift med magiska avsikter, utan snarare en lek av en runkunnig person.

Foto © Christer Hamp 2008-04-18