Vg 33

Västergötland: Stommen, Mellby socken


kRrua : rþi : sti : fti : tusa : sun : s-n : þua : hiti : sti

Gervar [?] reste stenen efter Toste [?], sin son. Tora förde hit stenen


Runstenen står sedan 1936 i trädgården till Mellby Stommen, nära vägen som går förbi Mellby gamla kyrkogård. Platsen är belägen 400 m nordväst om Mellby kyrka och 100 m väster om gamla kyrkogården. Enligt skylten vid stenen är tolkningen osäker på grund av ristarens bristfälliga stavning. Stenens nedre del togs 1870 ur en bro på Stommens ägor. Överdelen hittades 1918 i grunden till en bakugn i en stuga i Stommens trädgård.

Foto © Christer Hamp 2016-08-15

Tillbaka till listan