Vg 47

Västergötland: Strö kyrka


... ...-- [:] þansi : uft : h(k)(l)ak : mak : sin :

... denna sten efter Haklång[?], sin frände


Stenen är inmurad i kyrktornet till höger om ingången, någon meter över marken

Foto © Christer Hamp 2011-08-07

Miljöbild