Vg 50

Västergötland: Husaby kyrkogård


asur × aui × suin × auk × þorir × þir × lakþu [×] stin × þina × ufir × moþur × sina × oluf × (k)uþ hial(b)i × si(a)l × hinar × auk × kus moþir × auk × alir × kus iklar

Assur och Sven och Tore, de lade denna sten över sin moder Oluv. Gud hjälpe hennes själ och Guds moder och alla Guds änglar


Stenen står i kyrkogårdens sydvästra hörn. Den är från omkring år 1100 och enligt inskriften alltså en gravhäll. Den påträffades 1900 vid en renovering av kyrkan

Foto © Christer Hamp 2014-07-21

Tillbaka till listan