Vg 55

Västergötland: Källby ås


ulfR : auk : þiR : ra(k)nar : risþu : stin : þansi : iftiR : fara : faþur sin : ... ...ristin : man : saR : hafþi : kuþa : tru : til : kus :

Ulf och Ragnar reste denna sten efter Fare, sin fader ... kristen man. Han hade god tro på Gud


Stenen uttrycker med ovanlig emfas att den är rest över en kristen man. Den står på sin ursprungliga plats, och det kan se konstigt ut att den står mitt emot den senare ditflyttade Vg 56 med sin egendomliga figur

Foto © Christer Hamp 2014-07-21

Tillbaka till listan