Vg 85

Västergötland: Stora Dala, Dala socken


... haralt(r) * -... ---iR * kik * -...

... Harald ... efter Kik ...


Runstensfragmentet ligger på en stensockel på gräsmattan väster om Stora Dalas huvudbyggnad.

Foto © Christer Hamp 2009-07-19