Vg 93

Västergötland: Rådene gamla kyrkogård


+: rani * læt * gæra : sten : þænna : ¶ : a : pætar : faþur : sin :

Rane lät göra denna sten efter Peter, sin fader


Gravhällen från 1100-talet är gjord av sandsten och står rest vid södra kyrkogårdsmuren på Rådene gamla kyrkogård. Den låg tidigare i kyrkans golv, tills kyrkan revs 1866. I kyrkan fanns också en runristad bjälke som räknade upp namnen på dem som byggt kyrkan, bland dem en Peter. Kanske var det efter honom Rane lät göra stenen.

Foto © Christer Hamp 2016-03-27