Vg FV 1980;238

Västergötland: Venevalla, Remmene socken


...-- × risþu × s-... ...

... reste stenen ...


Runstensfragmentet ligger vid ett vägskäl i skogen, dit det flyttades 2007 eller 2008 från sin tidigare plats vid en stensamling på en liten äng omkring 80 m väster om dess nuvarande plats. Runstenen upphittades 1901 vid plöjning i en åker, och var då troligen hel. Den sprängdes sönder, och delarna togs till bygge av husgrunder. De övriga delarna av stenen ligger sannolikt kvar i grunderna.

N 58.052170
E 12.929743

Foto © Christer Hamp 2017-07-17